„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2012.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               

 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Cseréné Ferkel Bernadett

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:           8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás osztályközösségektől                                                179.000.-Ft

Banki kamatbevétel                                                                       600.- Ft

 

Összesen:                                                                            179.600.- Ft

 

Kiadások:

 

        Működési költslg (Bank, bizonylat, hirdetés)                                25.790.-Ft

         Iskolanap támogatása (szecskaavató)                                       10.500.-Ft

         Jutalmazás év végén (tanulmányi eredmény, verseny)              153.000.-Ft

         Versenyek nevezési díjai                                                          16.000.-Ft

         DÖK támogatása                                                                    44.100.-Ft

         Munkaközösség támogatása                                                      6.240.-Ft

                  

                   összesen:                                                                 255.630.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

        

         tanulmányi munka támogatása (5 fő kitűnő tanuló)              75.000.-Ft

versenyhelyezettek támogatása                                         78.000.-Ft

versenyek nevezési díjai                                                   16.000.-Ft 

         diákönkormányzat támogatása                                          44.100.-Ft

         humán munkaközösség támogatása                                    6.240.-Ft

         iskolai műsor szervezésének támogatása                           10.500.- Ft

            összesen:                                 229.840.-

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 115.335.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak (2011.évi) felajánlásából, amely a 2012-es évben nyolcadik alkalommal illette már meg az alapítványt. Ez az összeg azonban a 2012-es évben nem érkezett meg a számlára, mivel Varga János képviselő Úr elhalálozása miatt a megfelelő beadványok nem készültek el. Az összeg a 2013-as évben fog megérkezni.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 229.840.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg a tanulmányi vagy sport versenyen kiemelkedő helyezést elért tanulók támogatására, a kitűnő eredményt elért tanulók díjazására, valamint a diákönkormányzat és a munkaközösség támogatására fordítódott. A 2011/2012-es tanév végén 21 fő kapott pénzjutalmat.

 

 

Fonyód, 2013. január

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2013. évi februári ülésén elfogadta a 2012. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés