„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2012.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               

 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Cseréné Ferkel Bernadett

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:           8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás osztályközösségektől                                                179.000.-Ft

Banki kamatbevétel                                                                       600.- Ft

 

Összesen:                                                                            179.600.- Ft

 

Kiadások:

 

        Működési költslg (Bank, bizonylat, hirdetés)                                25.790.-Ft

         Iskolanap támogatása (szecskaavató)                                       10.500.-Ft

         Jutalmazás év végén (tanulmányi eredmény, verseny)              153.000.-Ft

         Versenyek nevezési díjai                                                          16.000.-Ft

         DÖK támogatása                                                                    44.100.-Ft

         Munkaközösség támogatása                                                      6.240.-Ft

                  

                   összesen:                                                                 255.630.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

        

         tanulmányi munka támogatása (5 fő kitűnő tanuló)              75.000.-Ft

versenyhelyezettek támogatása                                         78.000.-Ft

versenyek nevezési díjai                                                   16.000.-Ft 

         diákönkormányzat támogatása                                          44.100.-Ft

         humán munkaközösség támogatása                                    6.240.-Ft

         iskolai műsor szervezésének támogatása                           10.500.- Ft

            összesen:                                 229.840.-

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2012. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 115.335.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak (2011.évi) felajánlásából, amely a 2012-es évben nyolcadik alkalommal illette már meg az alapítványt. Ez az összeg azonban a 2012-es évben nem érkezett meg a számlára, mivel Varga János képviselő Úr elhalálozása miatt a megfelelő beadványok nem készültek el. Az összeg a 2013-as évben fog megérkezni.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 229.840.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg a tanulmányi vagy sport versenyen kiemelkedő helyezést elért tanulók támogatására, a kitűnő eredményt elért tanulók díjazására, valamint a diákönkormányzat és a munkaközösség támogatására fordítódott. A 2011/2012-es tanév végén 21 fő kapott pénzjutalmat.

 

 

Fonyód, 2013. január

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2013. évi februári ülésén elfogadta a 2012. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés