„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2012. január


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               

 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                         8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:           8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                               158.774.-Ft

Magánszemély, kft. Támogatása                                         107.000.-Ft         

Osztályfőnöki munkaközösség támogatása                            28.950.-Ft

Banki kamatbevétel                                                             1.000.- Ft

papírgyűjtésből származó támogatás                                    44.100.-Ft

Összesen:                                                                       339.824.- Ft

 

Kiadások:

 

        Működési költség (bank, hirdetés)                                             23.250.-Ft

         Tankönyvásárlás könyvtár részére                                                    46.750.-Ft

         DSK tagdíj kifizetése                                                                       28.950.-Ft

         Alapítványi jutalmazás (tanulmányi eredmény, verseny)                   139.000.-Ft

         Szociális támogatás                                                                       20.000.-Ft

         Osztályfőnöki munkaközösség támogatása (csoki)                              7.270.-Ft

        

                   összesen:                                                                 265.220.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

        

         tanulmányi munka támogatása (3 fő kitűnő tanuló)              45.000.-Ft

         tanulmányi verseny helyezettjei (8 fő)                                81.000.-Ft

sport verseny helyezettje  (1 fő)                                         5.000.-Ft

szociális támogatás (2 fő)                                                20.000.-Ft

         jutalmazás Trianon napon                                                 8.000.- Ft

         tankönyv vásárlás kárpátaljai tanulóknak                           46.750.-Ft

         Sportköri tagsági díj befizetése                                         28.950.-Ft

         Of. Munkaközösség támogatása(karácsonyi csoki)               7.270.-Ft

 

Összesen:                                                                       241.970

     

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 158.774.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2011-es évben nyolcadik alkalommal illette már meg az alapítványt.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 241.970.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg a tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő helyezést elért tanulók támogatására, a kitűnő eredményt elért tanulók díjazására, szociális támogatásra, valamint a Trianon napon illetve a karácsonykor rendezett vetélkedő résztvevőinek jutalmazására (csoki) fordítódott. A 2010/2011-es tanév végén 12 fő kapott pénzjutalmat és 2 fő szociális juttatást.

 

 

Fonyód, 2012. január

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2012. évi februári ülésén elfogadta a 2011. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés