„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2012. január


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               

 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                         8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:           8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                               158.774.-Ft

Magánszemély, kft. Támogatása                                         107.000.-Ft         

Osztályfőnöki munkaközösség támogatása                            28.950.-Ft

Banki kamatbevétel                                                             1.000.- Ft

papírgyűjtésből származó támogatás                                    44.100.-Ft

Összesen:                                                                       339.824.- Ft

 

Kiadások:

 

        Működési költség (bank, hirdetés)                                             23.250.-Ft

         Tankönyvásárlás könyvtár részére                                                    46.750.-Ft

         DSK tagdíj kifizetése                                                                       28.950.-Ft

         Alapítványi jutalmazás (tanulmányi eredmény, verseny)                   139.000.-Ft

         Szociális támogatás                                                                       20.000.-Ft

         Osztályfőnöki munkaközösség támogatása (csoki)                              7.270.-Ft

        

                   összesen:                                                                 265.220.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

        

         tanulmányi munka támogatása (3 fő kitűnő tanuló)              45.000.-Ft

         tanulmányi verseny helyezettjei (8 fő)                                81.000.-Ft

sport verseny helyezettje  (1 fő)                                         5.000.-Ft

szociális támogatás (2 fő)                                                20.000.-Ft

         jutalmazás Trianon napon                                                 8.000.- Ft

         tankönyv vásárlás kárpátaljai tanulóknak                           46.750.-Ft

         Sportköri tagsági díj befizetése                                         28.950.-Ft

         Of. Munkaközösség támogatása(karácsonyi csoki)               7.270.-Ft

 

Összesen:                                                                       241.970

     

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2011. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 158.774.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2011-es évben nyolcadik alkalommal illette már meg az alapítványt.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 241.970.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg a tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő helyezést elért tanulók támogatására, a kitűnő eredményt elért tanulók díjazására, szociális támogatásra, valamint a Trianon napon illetve a karácsonykor rendezett vetélkedő résztvevőinek jutalmazására (csoki) fordítódott. A 2010/2011-es tanév végén 12 fő kapott pénzjutalmat és 2 fő szociális juttatást.

 

 

Fonyód, 2012. január

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2012. évi februári ülésén elfogadta a 2011. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés