Az Osztályfőnöki Munkaközösség az iskola legnagyobb létszámú munkaközössége.

Feladatai:

 • az osztályfőnökök munkájának összefogása,irányítása,szervezése,egységesítése
 • ügyel arra,hogy a tanmenetek egységes szellemben készüljenek el
 • meghatározza az osztályok szülői értekezleteinek tematikáját
 • kapcsolatot tart a diákönkormányzattal,illetve a diákönkormányzatot segítő tanárral
 • közreműködik az iskolai rendezvények lebonyolításában
 • fontosnak tartja az iskolai hagyományok ápolását
 • fontosnak tartja a tanulók felvilágosítását, a prevenciót (drog,alkohol,dohányzás,…) káros hatásairól
 • a Házirendben megfogalmazottak egységes érvényesítése
 • a hiányzások mértékének csökkentése
 • céljának tekinti a gyerekek tanári munka elismerésére való nevelését 
 • segíti az osztályfőnökök munkáját az egészséges életmód kialakításában

Az iskola igazgatója a munkaközösség-vezető segítségével tart kapcsolatot az osztályfőnökökkel és viszont. Így az információk áramlása gyorsabb és célirányosabb.

A munkaközösség évente több alkalommal tart értekezletet a teljes tagság részvételével. 

Jó kapcsolatot tartunk az Egészségügyi Kht. védőnőjével, a helyi rendőrkapitánysággal, a környező települések családsegítő szolgálatával.

A munkaközösség jól működik, folyamatos az eszmecsere a tagok között, ami elengedhetetlen az eredményes munkavégzéshez.

 

 

Varga Yvette

munkaközösség-vezető

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés