Munkaközösségünkbe Iskolánk matematika, fizika, informatika, kémia és biológia szakos tanárai tartoznak.


Munkaközösségünk tagjai, szakjuk:


Balázs Ottó matematika-fizika
Demeter Edina biológia-földrajz
Cseréné Ferkel Bernadett matematika-fizika
Homor Judit matematika-földrajz
Nagy Tamás informatika
Poór László matematika-fizika-informatika

A munkaközösség vezetője: Cseréné Ferkel Bernadett


A munkaközösség céljai:

 • Az iskola pedagógiai programjában lévő nevelési elvek betartása.
 • A Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerére épülő, a helyi alaptanterv követelményeit betartó oktatás.
 • A tanulmányi versenyeken való jó szereplés.
 • Diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára, s ott tisztes helytállásuk.
 • A kollégák munkájának értékelése, óralátogatások, versenyeredmények alapján.
 • A diákok megfelelő probléma- és feladatmegoldó, valamint absztrakciós, analizáló és szintetizáló képességgel rendelkezzenek.
 • A diákok felkészítése arra, hogy elsajátítsák a mindennapi életben használatos számolási technikákat, becslési készségeket, illetve az önellenőrzésre való képességet.
 • A diákok iskolában megszerzett tudásának olyannak kell lennie, amely lehetővé teszi saját maguk fejlesztését egész életútjuk során: élethosszig tartó tanulás.
 • Keresztkompetenciák fejlesztése: a tanult ismeretek más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokban való alkalmazása.


A munkaközösség tevékenységi köre:

 • Tanmenetek egyeztetése, egységes tanmenetek készítése
 • Az első évfolyamos tanulóknál szintfelmérő dolgozatok íratása, majd a felmerülő hiányosságok pótlása
 • Végzős érettségiző tanulóink felkészítése a kétszintű érettségire
 • Egyeztetés abból a célból, mely versenyeken indítsuk diákjainkat
 • Tanulmányi versenyekre való felkészítés
 • Az egy évfolyamon tanító kollégák egyeztetik témazáró dolgozataikat, azok pontozását, értékelését.
 • A problémás témakörök módszertani kérdéseinek rendszeres megbeszélése
 • Kapcsolattartás a Mátyás Király Gimnáziummal és a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolával
 • Munkaközösségi foglalkozás tartása
 • Óralátogatások
 • Következő tanévre egységes tankönyvrendelés.
 • A fizikai és kémiai szertárak rendbetétele, az eszközök karbantartása, és lehetőség szerinti eszközbővítése.
 • Lehetőség szerint minél több pontgyűjtő, illetve munkánkat segítő továbbképzésen, előadáson való részvétel.
 • Tanulmányi kirándulás szervezése: látogatás Paksra, az atomerőműhöz.
 • Az év során megszerzett tudás felmérése: szintvizsgák lebonyolítása.
 • Tantárgyfelosztás.
 • Munkaközösségi kirándulás.
 • Volt diákjaink életútjának követése, velük való kapcsolattartás, bevonásuk Iskolánk életébe. Orsós Ferenc matematikushallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, volt diákunk szakkört tart a matematika iránt érdeklődő diákoknak.

 

Munkaközösségünk szervezésében iskolánk tanulói a következő versenyeken indulnak:

 • Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny
 • Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
 • Gordiusz Matematika Tesztverseny

 

Csereréné Ferkel Bernadett
munkaközösségi vezető

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés