Munkaközösségünkbe Iskolánk matematika, fizika, informatika, kémia és biológia szakos tanárai tartoznak.


Munkaközösségünk tagjai, szakjuk:


Balázs Ottó matematika-fizika
Demeter Edina biológia-földrajz
Cseréné Ferkel Bernadett matematika-fizika
Homor Judit matematika-földrajz
Nagy Tamás informatika
Poór László matematika-fizika-informatika

A munkaközösség vezetője: Cseréné Ferkel Bernadett


A munkaközösség céljai:

 • Az iskola pedagógiai programjában lévő nevelési elvek betartása.
 • A Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerére épülő, a helyi alaptanterv követelményeit betartó oktatás.
 • A tanulmányi versenyeken való jó szereplés.
 • Diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára, s ott tisztes helytállásuk.
 • A kollégák munkájának értékelése, óralátogatások, versenyeredmények alapján.
 • A diákok megfelelő probléma- és feladatmegoldó, valamint absztrakciós, analizáló és szintetizáló képességgel rendelkezzenek.
 • A diákok felkészítése arra, hogy elsajátítsák a mindennapi életben használatos számolási technikákat, becslési készségeket, illetve az önellenőrzésre való képességet.
 • A diákok iskolában megszerzett tudásának olyannak kell lennie, amely lehetővé teszi saját maguk fejlesztését egész életútjuk során: élethosszig tartó tanulás.
 • Keresztkompetenciák fejlesztése: a tanult ismeretek más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokban való alkalmazása.


A munkaközösség tevékenységi köre:

 • Tanmenetek egyeztetése, egységes tanmenetek készítése
 • Az első évfolyamos tanulóknál szintfelmérő dolgozatok íratása, majd a felmerülő hiányosságok pótlása
 • Végzős érettségiző tanulóink felkészítése a kétszintű érettségire
 • Egyeztetés abból a célból, mely versenyeken indítsuk diákjainkat
 • Tanulmányi versenyekre való felkészítés
 • Az egy évfolyamon tanító kollégák egyeztetik témazáró dolgozataikat, azok pontozását, értékelését.
 • A problémás témakörök módszertani kérdéseinek rendszeres megbeszélése
 • Kapcsolattartás a Mátyás Király Gimnáziummal és a Palonai Magyar Bálint Általános Iskolával
 • Munkaközösségi foglalkozás tartása
 • Óralátogatások
 • Következő tanévre egységes tankönyvrendelés.
 • A fizikai és kémiai szertárak rendbetétele, az eszközök karbantartása, és lehetőség szerinti eszközbővítése.
 • Lehetőség szerint minél több pontgyűjtő, illetve munkánkat segítő továbbképzésen, előadáson való részvétel.
 • Tanulmányi kirándulás szervezése: látogatás Paksra, az atomerőműhöz.
 • Az év során megszerzett tudás felmérése: szintvizsgák lebonyolítása.
 • Tantárgyfelosztás.
 • Munkaközösségi kirándulás.
 • Volt diákjaink életútjának követése, velük való kapcsolattartás, bevonásuk Iskolánk életébe. Orsós Ferenc matematikushallgató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, volt diákunk szakkört tart a matematika iránt érdeklődő diákoknak.

 

Munkaközösségünk szervezésében iskolánk tanulói a következő versenyeken indulnak:

 • Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny
 • Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
 • Gordiusz Matematika Tesztverseny

 

Csereréné Ferkel Bernadett
munkaközösségi vezető

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés