„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2011.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               

 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:            8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2010. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                            146.815.-Ft         

Banki kamatbevétel                                                                  1.269.- Ft

papírgyűjtésből származó bevétel                                                        70.800.-Ft

Összesen:                                                                           218.884.- Ft

 

Kiadások:

 

        Bankköltség                                                                             12.752.-Ft

         Iskolanap támogatása (karácsony)                                             7.560.-Ft

         Alapítványi jutalmazás (tanulmányi eredmény, verseny)           150.000.-Ft

         osztály jutalmazása (papírgyűjtés)                                            23.960.-Ft

         Hirdetés (újságban)                                                                11.250.- Ft

                   összesen:                                                                 205.522.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2009. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

        

         tanulmányi munka támogatása (kitűnő tanulók)                   23.960.-Ft

         tanulmányi verseny helyezettjei                                        150.000.-Ft

         jutalmazás karácsonykor (csoki)                                           7.560.- Ft

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2010. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 146.815.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2010-es évben hetedik alkalommal illette már meg az alapítványt.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 181.520.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg a tanulmányi versenyen kiemelkedő helyezést elért tanulók támogatására, a kitűnő eredményt elért tanulók díjazására, valamint a karácsonykor rendezett vetélkedő résztvevőinek jutalmazására (csoki) fordítódott. A papírgyűjtésben kiemelkedő teljesítményt elért osztály megkapta a rá eső részét.

A 2009/2010-es tanévben 9 fő kapott pénzjutalmat.

 

 

 

Fonyód, 2011. január

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2011. évi februári ülésén elfogadta a 2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés