„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2008.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               


 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:            8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2007. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                            199.710.-Ft         

Támogatás magánszemélyektől                                           10.000.- Ft

Banki kamatbevétel                                                                907.- Ft

Összesen:                                                                      210.617.- Ft

 

Kiadások:

 

         Bankköltség                                                                         11.754- Ft

         Pályázati szociális támogatás                                                 24.000.- Ft

         Sportrendezvény támogatása                                                 16.300.-Ft

         Alapítványi jutalmazás (verseny)                                              6.000.-Ft

         Hirdetés (újságban)                                                              11.700.- Ft

                   összesen:                                                                  69.754.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2007. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

         Pályázati támogatás                                               46.300.- Ft

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2007. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2007. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 199.710.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2007-es évben negyedik alkalommal illette már meg az alapítványt, valamint egy magánszemély még 10.000 Ft-tal támogatta az alapítványt.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 46.300.- Ft célszerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg sportrendezvény támogatására, két fő szociális támogatására, valamint a Víz világnapja alkalmából rendezett rajzverseny első három helyezettjeinek díjazásár fordítódott.

A 2007/2008-as tanévben az eddigiektől ellentétben nem kapott olyan sok tanuló szociális támogatást, mert a kuratórium úgy döntött, hogy inkább tanulmányi jutalomban részesíti az alapítvány az erre kiérdemelt tanulókat. Ilyen tanulmányi jutalmazást először a tanév végén, azaz 2008. május-júniusában kíván nyújtani.

 

 

 

Fonyód, 2008. január

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2008. februári ülésén elfogadta a 2007. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Kiemelt partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés