„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2011.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               

 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:            8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2010. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                            146.815.-Ft         

Banki kamatbevétel                                                                  1.269.- Ft

papírgyűjtésből származó bevétel                                                        70.800.-Ft

Összesen:                                                                           218.884.- Ft

 

Kiadások:

 

        Bankköltség                                                                             12.752.-Ft

         Iskolanap támogatása (karácsony)                                             7.560.-Ft

         Alapítványi jutalmazás (tanulmányi eredmény, verseny)           150.000.-Ft

         osztály jutalmazása (papírgyűjtés)                                            23.960.-Ft

         Hirdetés (újságban)                                                                11.250.- Ft

                   összesen:                                                                 205.522.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2009. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

        

         tanulmányi munka támogatása (kitűnő tanulók)                   23.960.-Ft

         tanulmányi verseny helyezettjei                                        150.000.-Ft

         jutalmazás karácsonykor (csoki)                                           7.560.- Ft

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2010. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 146.815.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2010-es évben hetedik alkalommal illette már meg az alapítványt.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 181.520.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg a tanulmányi versenyen kiemelkedő helyezést elért tanulók támogatására, a kitűnő eredményt elért tanulók díjazására, valamint a karácsonykor rendezett vetélkedő résztvevőinek jutalmazására (csoki) fordítódott. A papírgyűjtésben kiemelkedő teljesítményt elért osztály megkapta a rá eső részét.

A 2009/2010-es tanévben 9 fő kapott pénzjutalmat.

 

 

 

Fonyód, 2011. január

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2011. évi februári ülésén elfogadta a 2010. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés