„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2009.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               

 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:            8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2008. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                            193.400.-Ft         

Banki kamatbevétel                                                                      770.- Ft

Összesen:                                                                           194.170.- Ft

 

Kiadások:

 

        Bankköltség                                                                             11.295- Ft

         Pályázati szociális támogatás                                                   20.000.- Ft

         Versenyek támogatása (diákolimpia, szavaló)                            21.000.-Ft

         Alapítványi jutalmazás (tanulmányi eredmény)                                 185.000.-Ft

         Hirdetés (újságban)                                                                10.800.- Ft

                   összesen:                                                                 248.095.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2008. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

         Pályázati támogatás                                               20.000.- Ft

         Versenyek, tanulmányi munka támogatása               206.000.-Ff

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2008. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2008. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 193.400.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2008-es évben ötödik alkalommal illette már meg az alapítványt.

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 226.000.- Ft cél szerinti juttatás nyújtásáról döntött. Ez az összeg sportrendezvény támogatására, két fő szociális támogatására, valamint a Bacsák napon rendezett szavalóverseny első három helyezettjeinek díjazására fordítódott.

A 2007/2008-as tanévben nem kapott olyan sok tanuló szociális támogatást, mert a kuratórium úgy döntött, hogy inkább tanulmányi jutalomban részesíti az alapítvány az erre kiérdemelt tanulókat. Ilyen tanulmányi jutalmazást először a tanév végén, azaz 2008. május-júniusában nyújtott, 15 fő kapott pénzjutalmat.

 

 

 

Fonyód, 2009. január

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2009. februári ülésén elfogadta a 2008. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés