„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2007.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               


 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:            8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2006. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                            183.910.-Ft         

Támogatás Iskolaszövetkezettől                                        109.200.- Ft

Banki kamatbevétel                                                             1.109.- Ft

Összesen:                                                                      294.219.- Ft

 

Kiadások:

 

         Bankköltség                                                                         11.979- Ft

         Pályázati szociális támogatás                                               288.000.- Ft

         Pályázati jutalmazás                                                            40.000.- Ft

         Versenyek támogatása                                                            9.500.- Ft

         Hirdetés (újságban)                                                              11.700.- Ft

                   összesen:                                                                 361.179.- Ft  

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2006. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

         Pályázati támogatás                                               337.500.- Ft

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2006. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2005. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző Iskola) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 183.910.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2006-es évben harmadjára illette meg az alapítványt. Az iskolában megszűnt Iskolaszövetkezet a még számláján lévő pénzt (109.200 Ft-ot) alapítványunknak utalta át.

 

A 2005/2006-os tanév végén, 2006. május-júniusában az Alapítvány a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulókat is jutalmazta. Ez alapján 5 tanuló összesen 40. 000 Ft jutalmat vehetett át.

Az Alapítvány Kuratóriuma 2006 decemberében összesen 288.000.- Ft célszerinti szociális juttatás nyújtásáról döntött, amelyet pályázatok alapján nyerhettek el tanulók. 38 tanuló részesült ilyen támogatásban, 4000, 6000 illetve 10.000 Ft-os összegekben.

Ezen kívül a tanulók sportversenyen, valamint tanulmányi versenyen való szerepléséhez is hozzájárult az alapítvány, összesen 9.500 Ft erejéig.

 

 

Döntött továbbá arról, hogy cél szerinti juttatást 2007. évben is kíván nyújtani.

 

 

Fonyód, 2007. március

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2007. márciusi ülésén elfogadta a 2006. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés