„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány

 

 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2006.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               


 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:            8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

adószám:                  18774908-1-14

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2005. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                            206.215.-Ft         

Támogatás magánszemélyektől                                           90.000.- Ft

Banki kamatbevétel                                                              1.422.- Ft

Összesen:                                                                      297.637.- Ft

 

Kiadások:

 

         Bankköltség                                                                         10.979- Ft

         Pályázati támogatás                                                  214.000.- Ft

         Hirdetés (újságban)                                                              23.100.- Ft

                   összesen:                                                                 248.079.- Ft  

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2005. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

         Pályázati támogatás                                               214.000.- Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2005. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2005. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 206.215.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2005-es évben második ízben illette meg az alapítványt, valamint magánszemélyek még 90.000 Ft-tal támogatták az alapítványt.

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 214.000.- Ft célszerinti juttatás nyújtásáról döntött, amelyet pályázatok alapján nyerhettek el tanulók. 40 tanuló részesült ilyen támogatásban, 3000, 5000 illetve 8000 Ft-os összegekben.

 

 

Döntött továbbá arról, hogy cél szerinti juttatást 2006. évben is kíván nyújtani.

 

 

 

Fonyód, 2006.

 

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2006. márciusi ülésén elfogadta a 2005. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

 

                                                                          

                                                                           kuratóriumi elnök

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés