„Fonyódi Szakképzésért” Közhasznú alapítvány 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  

J E L E N T É S

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonyód 2005.


 

 

T a r t a l o m

 

 

 

 

1. A szervezet alapadatai

 

 

2. A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány számviteli beszámolója

 

 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

               


 

1. A szervezet alapadatai:

 

 

 

Elnevezés:                   „Fonyódi Szakképzésért” közhasznú alapítvány

 

Képviselő:                 Varga János

 

Székhely:                 8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

levelezési cím:            8640 Fonyód, Béke u. 1.

 

 

adószám:                  18774908-1-14

 

 

közhasznúsági fokozat:       közhasznú szervezet

 

 

nyilvántartásba vételi végzés száma, hatályos:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

közhasznúsági végzés száma, hatálya:

                                       Pk. 60.127/2000/3.sz.

 

 

2. A „Fonyódi Szakképzésért” Alapítvány számviteli beszámolója

 

     Külön mellékletben

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2004. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

 

 

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

Bevételek:

 

Támogatás az SZJA 1 %-ból                                            215.317.-Ft         

Támogatás magánszemélyektől                                           55.000.- Ft

Banki kamatbevétel                                                             2.423.- Ft

Összesen:                                                                      272.740.- Ft

 

Kiadások:

 

         Bankköltség                                                                         8.988- Ft

         Pályázati támogatás                                                  288.000.- Ft

         Nyomtatvány, irodaszer                                                           945.- Ft

                   összesen:                                                                 297.933.- Ft  

 

 

 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2004. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

 

         Pályázati támogatás                                               288.000.- Ft

 

 

 

 

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2004. évben nem részesült támogatásbanköltségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

 

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

 

 

A Fonyódi Szakképzésért Alapítvány 2004. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

 

 

 

 

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

 

 

 

Az Alapítvány 2000. évben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskolába (később Bacsák György Szakképző) járó tanulók nevelését és oktatását, támogassa a képességfejlesztést és ismeretterjesztést.

 

 

Az Alapítvány folytatja működését és sikeres adományszervező tevékenységének köszönhetően összesen 215.317.- Ft bevételt ért el az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amely a 2004-es évben illette meg elsőként az alapítványt, valamint magánszemélyek még 55.000 Ft-tal támogatták az alapítványt.

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma összesen 288.000.- Ft célszerinti juttatás nyújtásáról döntött, amelyet pályázatok alapján nyerhettek el tanulók és munkaközösségek.

 

 

Döntött továbbá arról, hogy cél szerinti juttatást 2005. évben is kíván nyújtani.

 

 

 

Fonyód, 2005. február

 

 

 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2005. márciusi ülésén elfogadta a 2004. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

 

 

 

 

                                                                                    Varga János          

                                                                           kuratóriumi elnök

 

IWIWGoogle bookmarkFacebook
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés